Share This Post

Försörjningsstöd / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Socialtjänsten får möjlighet att prova ny bedömningsmetod inom ekonomiskt bistånd

Nu kan intresserade socialtjänster anmäla om de vill använda FIA (förutsättningar inför arbete), en bedömningsmetod för arbetet med mottagare av ekonomiskt bistånd. Socialtjänsterna får med FIA ökade möjligheter att anpassa insatser som syftar till självförsörjning till den enskilda individens situation.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar