Share This Post

Socialt arbete

Socialt arbete som praktik och forskningsarena

Bengt Börjesson, professor i Socialt arbete, skriver om förhållandet mellan forskning och praktik i socialt arbete och om den måttliga entusiasm som Socialstyrelsens projekt om ett evidensbaserat socialt arbete bemöts av från såväl forskar som praktikerhåll. Ett evidensbaserat socialt arbete ger socialsekreterare det språk och den säkerhet de behöver i sitt klientarbete, trots det finns alltså tvivel. Kanske beror tvivlen på att socialarbetare ser projektet som en misstroendeförklaring mot det arbete som görs och den kunskap som redan finns skriver Börjesson.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar