Share This Post

Fulltextmaterial / Socialt arbete

Socialt arbete – En diskursanalys av ett begrepp mellan kall och profession

Vårt syfte är att se hur begreppet socialt arbete konstrueras genom tal och text, av studenterna på socialarbetarprogrammet Högskolan Dalarna. Vi kommer att titta på frågeställningarna ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv för att se hur studenterna med hjälp av språket konstruerar innebörden av begreppet socialt arbete.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar