Share This Post

Fulltextmaterial / Metoder / Okategoriserade

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013

I denna rapport redovisar Socialstyrelsen 2013 års risk- och sårbarhetsanalys samt förmågebedömning för myndigheten Socialstyrelsen och för verksamheterna inom ansvarsområdet, det vill säga hälso- och sjukvården, smittskyddet, socialtjänsten och hälsoskyddet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar