Share This Post

Droger och beroenden / SocialNätet-Arkiv

Socialstyrelsens lägesrapport om individ- och familjeomsorg

Socialtjänstens missbrukarvård får allt mindre resurser trots att behoven ökar och trots att det redan idag finns brister i hela vårdkedjan. Samtidigt framhålls att behovet av ekonomiskt bistånd fortsätter att minska och att kommunerna gjort satsningar för barn och ungdomar i behov av stöd.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar