Share This Post

Narkotika

Socialstyrelsens föreskrifter om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika

Dessa föreskrifter skall tillämpas vid verksamhet enligt lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler. Föreskrifterna innehåller paragrafer om ansökningsförfarandet, om bemanning, om vad man ska informera om och erbjuda samt föreskrifter för dokumentation ch rapportering.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar