Share This Post

Barn och ungdom

Socialstyrelsens dubbla budskap

Socialstyrelsen säger nej till operationer av ”mödomshinnor” för att motverka hedersvåld – icke-medicinska ingrepp tillåts inte. Men samtidigt bejakar socialstyrelsen religiös omskärelse av pojkar. Det är inkonsekvent och de unga pojkarnas vetorätt tas över av föräldrarna, skriver professor Per Bauhn.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar