Share This Post

Funktionshinder / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin – Slutrapport

Vad vet vi om samhällets individuella insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning? Bidrar de individuella stöden till full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor? I rapporten redovisas myndighetens arbete i genomförandet av den funktionshinderspolitiska strategin 2011–2016.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar