Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete och hälsa

Socialstyrelsen tydliggör vad som gäller vid vård i livets slutskede

Lindrande behandling av patienter med livshotande tillstånd (palliativ vård) är ett svårt område som ställer krav på tydliga regler, men också på etiska förhållningssätt, goda kunskaper och tillräckliga resurser i vården.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar