Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Socialstyrelsen fördelar pengar till FoU inom äldreområdet

Socialstyrelsen har fattat beslut om att fördela 47,5 miljoner kronor till stöd och uppbyggnad av FoU-center (forskning och utveckling) inom vård och omsorg om äldre.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar