Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Socialsekreterarna i Stockholm Stad: Nu bryter vi tystnaden!

Efter många års arbete med en växande mängd ärenden och allt sämre arbetsmiljö, så samlas nu Stockholm Stads socialarbetare kring ett gemensamt opinionsarbete. Men det är inte bara socialarbetarna som mår dåligt. Många av klienterna får inte den hjälp de har behov av. Bland klienterna finns bland annat barn och ungdom, familjer med svag ekonomi, psykiskt sjuka, missbrukare, hemlösa, sjukskrivna, arbetslösa.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar