Share This Post

Droger och beroenden

Socialsekreterare: Kaotisk förändring av missbruksvården

Aldrig trodde vi att vi skulle få se denna, på alla plan, nedskurna missbruksvård. Vi känner frustration och vanmakt när vi ser behoven av insatser och är så begränsade i vad vi kan erbjuda, skriver tre socialsekreterare.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar