Share This Post

Arbetsmarknadsåtgärder / Försörjningsstöd

Socialsekreterare är inte arbetsförmedlare, Göran Hägglund

Eftersom arbetslöshetsförsäkringen inte fungerar har 115 000 personer tvingats begära ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Att nu kontrollera och ställa vidare krav på dessa personer innebär ytterligare bördor på människor som redan är sköra och allvarligt utsatta i samhället. Utbetalning av försörjningsstöd innebär redan i sig en genomgång av den sökandes hela privata ekonomiska situation, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar