Share This Post

Brukarinflytande / Psykiatri / Socialt arbete

Socialpsykiatriskt forum

Behovet av ny kunskap och sammanhang att dela erfarenheter är stort för dem som arbeter inom verksamheter för psykiskt funktionshindrade. Den här virtuella mötesplatser har en vision om att vara en aktiv mötesplats, där professionella, patienter/brukare och närstående kan tillägna sig och dela med sig av kunskap och stimuleras till att utveckla, sprida och tillämpa socialpsykiatriska synsätt i praktisk verksamhet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar