Share This Post

Funktionshinder

Socialpolitisk blogg med Jörgen Lundälv

Jörgen Lundälv bloggar om olika perspektiv, frågor och infallsvinklar över funktionsnedsättningar och långtidssjukdomar. Olika kontexter, socialpolitik och sammanhang är viktiga att diskutera. Varför debatteras funktionshinderfrågorna så lite i dagens samhälle?

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar