Share This Post

Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Socialnämndernas stöd till anhöriga bör förbättras

Riksdagen har, med anledning av motionsförslag, gett regeringen i uppdrag att återkomma med en redovisning av hur stödet till anhöriga kan förbättras. Det vore önskvärt att i socialtjänstlagen införa en särskilt reglerad skyldighet för socialnämnden att stödja dem som vårdar närstående. Regeringen bör snarast göra en analys av de ekonomiska konsekvenserna av en sådan lagändring samt redovisa för riksdagen olika alternativa lagregleringar i avsikt att ytterligare stödja anhöriga.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar