Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Socialnämnderna måste ta större ansvar för de placerade barnen

Barnombudsmannen kallar kommuner till dialog. I dag presenterar Upprättelseutredningen sina förslag. Förutom att titta på kompensation för placerade barn och unga som utsatts för övergrepp under åren 1920-1980 har utredningen också haft i uppdrag att ta ställning till om ytterligare åtgärder behövs för de barn som nu är i samhällets vård.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar