Share This Post

Böcker / Hälsa i arbetslivet / Lagar i socialt arbete / Okategoriserade / Sjuk- och aktivitetsersättning / Sjukdom & arbetsskada / Socialförsäkringssystemet

Socialförsäkringsrätt – om ersättning vid sjukdom


Socialförsäkringsrätt – om ersättning vid sjukdom

ID: 3074771455
Författare: Lotti Ryberg-Welander
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 978-913911398-0
Språk: svenska
Utgivningsår: 2014

Denna bok ger en introduktion till den del av socialförsäkringen som motsvarar den sociala risken att bli sjuk och att inte kunna försörja sig genom att förvärvsarbeta. Med det som utgångspunkt behandlas också rätten att tillhöra den svenska socialförsäkringen, vilket är en grundläggande förutsättning för att kunna åberopa rättigheter vid sjukdom. Bokens fokus är en rättslig genomgång av sjukpenning, sjukdomsbegreppet och begreppet arbetsförmåga.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar