Share This Post

Äldre / Arkiverade-Poster / Okategoriserade

Archived: Socialcheferna: Inte bättre äldrevård med fler regler

Det är en självklarhet att det ska finnas personal på äldreboenden nattetid och att våra äldre och anhöriga ska få veta vilken omsorg de har rätt till. Däremot är det orimligt att Socialstyrelsen ska styra hur detta ska ske.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar