Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Socialchefer oroas för socialsekreterarnas säkerhet

Akademikerförbundet SSR har låtit TEMO intervjua landets socialchefer för att kartlägga
våldet mot socialsekreterarna och vilka åtgärder som kommunerna vidtagit för att förbättra
säkerheten för personalen inom socialtjänsten. Resultatet är nedslående. I nio av tio
kommuner förekommer enligt landets socialchefer hot och våld mot socialtjänstens
personal. Men endast i fyra av tio kommuner har hälften eller fler av personalen fått
utbildning i hur de ska hantera hotfulla situationer.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar