Share This Post

Försörjningsstöd / Innovationer, Kvalitet & utvärdering

Socialbidrag med kvalitet – ett klientperspektiv

Socialbidrag med kvalitet är namnet på ett utvecklingsarbete som bedrivits av Fokus Kalmar län tillsammans med tolv kommuner. I rapporten får vi ta del av arbetet med socialbidrag ur klienternas perspektiv, deras uppfattningar och erfarenheter av mötet med socialtjänsten, som man fått det berättat för sig i ett antal djupintervjuer.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar