Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Socialarbetare anmäler Uppsalahem till DO

Socialarbetare i Uppsala kommun har anmält Uppsalahem till Diskrimineringsombudsmannen, DO. De hävdar att flyktingar utsätts för negativ särbehandling.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar