Share This Post

Barns villkor

Sociala skillnader i hälsa hos svenska barn och ungdomar

Statens folkhälsoinstitut har sammanställt en rapport som visar på mönster för hälsoskillnader mellan barn och unga med olika sociala förhållanden.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar