Share This Post

Kriminalitet / Okategoriserade

Sociala instatsgrupper

Arbetet i sociala insatsgrupper avser samverkan kring en ung person där socialtjänsten ansvarar för att andra myndigheter och aktörer görs delaktiga utifrån den unges behov. Det arbete och de insatser som görs för den unge ska ske inom ramen för de medverkandes ordinarie verksamhet. Föreliggande dokument beskriver arbetsmetoden, där vissa delar utformas utifrån lokala förutsättningar. I delar beskrivs hur arbetet ska genomföras för att arbetet ska anses vara i enlighetet med arbetsmetoden sociala insatsgrupper

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar