Share This Post

Kriminalitet / Socialt arbete

Sociala insatsgrupper – Lokal samverkan för att förhindra ungdomar från att begå brott

Rapporten beskriver hur socialtjänsten kan förbereda, genomföra och följa upp ett lokalt arbete med sociala insatsgrupper. Den är en uppdatering av en vägledning som publicerades 2012.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar