Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Social tillsyn, Länsstyrelsernas iakttagelser under 2006 och 2007

Länsstyrelsernas viktigaste iakttagelser i tillsynen av den sociala verksamheten under de senaste två åren redovisas: Att minska väntetiden från biståndsbeslut till verkställighet är prioriterat, liksom att fästa uppmärksamheten på kommunernas allt mindre benägenhet att göra individuella bedömningar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar