Share This Post

Böcker / Brukarinflytande / Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Okategoriserade / Socialpolitik / Socialt arbete

Social mobilisering


Social mobilisering

ID: 3092665547
Författare: Verner Denvall, Cecilia Heule och Arne Kristiansen
Förlag: Gleerups
ISBN: 9789140668219
Språk: svenska
Utgivningsår: 2011

Social mobilisering är sedan lång tid tillbaka ett viktigt inslag inom socialt arbete över hela världen. Under det sociala arbetets historia har många socialarbetare strävat efter att stödja människors egna idéer om förändring. Idag läggs dock allt större tonvikt på expertbedömningar och individuella lösningar, och de ursprungliga idéerna om att det sociala arbetet bör vara samhällsförändrande tenderar att glömmas bort.

Denna bok visar på alternativen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar