Share This Post

Böcker / Okategoriserade / Socialt arbete

Social exkludering – perspektiv, process och problemkonstruktion


Social exkludering – perspektiv, process och problemkonstruktion

ID: 4640221021
Författare: Frida Petersson och
Tobias Davidsson (red.)

Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 9789144109824
Språk: svenska
Utgivningsår: 2016

I den här antologin samlas 14 forskare som argumenterar för vikten av att studera det samtida sociala arbetet utifrån social exkludering som teoretiskt perspektiv. Exkludering betraktas ofta som ett tillstånd eller statisk position vars omfattning kan mätas och kvantifieras. Här anläggs ett annat perspektiv: att social exkludering bör förstås och studeras som en process.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar