Share This Post

Böcker / Metoder / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF


Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF

ID: 4759240728
Författare: Thomas Carlsson och Ann Nilsson
Förlag: Gothia Fortbildning
Språk: svenska
Utgivningsår: 2016

I januari 2015 trädde Socialstyrelsens skärpta krav på social dokumentation i kraft. Kraven innebär bland annat att dokumentationsskyldigheten skärpts och att kopplingen mellan utredning, målformulering och uppföljning blivit tydligare. I en nyutgiven bok vägleds verksamheter inom socialtjänsten i hur de kan möta de nya kraven.

Boken Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF sammanfattar det nya regelverket och visar konkret hur social dokumentation kan kopplas både till verksamheternas värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Boken är skriven av Ann Nilsson och Thomas Carlsson, båda lärare vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Share This Post

Lämna ett svar

Din Epostadress kommer ej att publiceras.Obligatoriska fält är markerade *

Du kan använda dessa HTML tabbar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Hoppa till verktygsfältet