Share This Post

Böcker / Metoder / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF


Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF

ID: 4759240728
Författare: Thomas Carlsson och Ann Nilsson
Förlag: Gothia Fortbildning
Språk: svenska
Utgivningsår: 2016

I januari 2015 trädde Socialstyrelsens skärpta krav på social dokumentation i kraft. Kraven innebär bland annat att dokumentationsskyldigheten skärpts och att kopplingen mellan utredning, målformulering och uppföljning blivit tydligare. I en nyutgiven bok vägleds verksamheter inom socialtjänsten i hur de kan möta de nya kraven.

Boken Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF sammanfattar det nya regelverket och visar konkret hur social dokumentation kan kopplas både till verksamheternas värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Boken är skriven av Ann Nilsson och Thomas Carlsson, båda lärare vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar