Share This Post

Barns villkor / Fulltextmaterial / Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Utredning och insats

Social barn- och ungdomsvård – Nationella resultat och metod

I rapporten presenteras resultaten på nationell nivå av 2014 års jämförelser av social barn- och ungdomsvård. Rapporten innehåller även en metodbeskrivning och en beskrivning av indikatorer, inklusive bakgrundsmått.

En jämförelse av redovisningarna från respektive år, 2010–2014, visar att det skett förbättringar i ett antal avseenden samt att det finns skillnader i resultaten mellan länen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar