Share This Post

Droger och beroenden

Snedvridning av missbruksvårdens problem

Missbrukarvårdens problem beror inte främst på kunskapsbrist, utan på ett politiskt ointresse och en negativ syn på den inom välfärdspolitiken. Därför behöver praktikers och enskilda individers ställning stärkas i utvecklingsprocessen, skriver Jimmy Blondin, verksam inom privat vård, på Drugnews-debatt.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar