Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Snart är de nykläckta socialsekreterare och i går fick de för första gången höra om familjehemsvården från ett annat perspektiv…

Nu är jag nere i Malmö, det jag kämpat för att färdigställa är klart och nu behöver jag “bara” sätta texten till den 3-timmars föreläsning för familjehemsföräldrar som jag har i morgon kväll, och så är det fem 1 timmars föreläsningar som tillsammans med workshops ska bli en utbildningsdag för personalen på Malmö socialtjänst.

I går föreläste jag på Lunds Universitet och socionomstudenter som går sista teminen och strax är nykläckta socialsekreterare. Nu var det här femte gången, så jag blir inte längre förvånad över att de verkar vara så unga och att de flesta av dem tycker att det är så viktigt att få rast, i går hade jag två korta raster på 2,45 timmars föreläsning och det går inte att stoppa in fler om jag vill hinna berätta allt. Jag har dessutom blivit van vid att de inte verkar ha fått så mycket kunskap om familjehemsvården….. inte från det perspektiv som jag ger i alla fall.

Här kommer responsen de gav mig:

” Äntligen är det någon som framför sådant som ingen annan vågar prata om.
Jag tycker att det är oerhört bra att vi får höra erfarenheter och åsikter från en person som varit familjehem, du borde föreläsa för socialtjänsten eller/och politikerna också så dessa personer kan få en inblick över den svårighet och problematik som uppdraget kan innebära.”
Sveda, socionomstudent, Lunds Universitet

“Positiva och negativa sidor, förbättringspotential, egna erfarenheter. Relevanta, tydliga och talande exempel.
Praktisk information om hur familjehem fungerar, vad som skulle behöva förbättras; utbildning osv. Om bemötandet från socialtjänsten och vad som behövs.”
Ebba, socionomstudent på Lunds Universitet

“Blandar egna erfarenheter med forskning och lag. Bra att få matnyttig kunskap, att höra dina erfarenheter i stället för bara forskning, läsa böcker och höra föreläsare som inte har praktisk erfarenhet. Din kunskap påverkar mer. Bra PowerPoint, lätt att hänga med. Bra att du lyfte fram intervjupersonerna med bilder, det blev mer verkligt.
Jag tar med mig enkla tips som kan göra mycket för familjehemmen, ger en ökad förståelse i mitt yrkesliv senare.
Bra att veta vad familjehem vill ha för stöd från socialtjänsten, bra med verklighetsförankring och viktig kunskap som du presenterar från dina intervjuer.”
Amanda Rask, socionomstudent, Lunds Universitet

“Bra och intressant, speciellt alla olika åsikter och erfarenheter som kommer fram. Problematiken och de behov som familjehemmen kan ha/känna.”
Anonym, socionomstudent, Lunds Universitet

“Dina styrkor: egna erfarenheter av att vara familjehem, dels de placerade barnens erfarenheter men även dina egna barns erfarenheter. Allt blir lättare att förstå och ta till sig när det blir konkret.
Jag kommer att ta med mig: socialtjänstens brister ang. Info om barnens diagnoser och tidigare erfarenheter till familjehemmet.
Pengaproblematiken. Kvalitéproblematiken gällande privata organisationer. Lagens brister. Att vissa familjehem känner rädsla över att fråga om hjälp från soc.
Tack för din tid”
Julia Andersson, socionomstudent, Lunds Universitet

“Bra och intressant och ger ett nytt perspektiv på familjehemsområdet. Styrkorna hos föreläsningen är sättet att påpeka baksidan av området och vad som behövs förbättras från soc. sida. Familjehem är i större behov av stöd från socialtjänsten och kommunen än det som de får i dag. Familjehemsområdet måste förbättras.”
Sara Lundahl, socionomstudent, Lunds Universitet

“Du berättar på ett engagerat och levande, det gör det lätt att hänga med. Styrkorna är att du använder egna erfarenheter, visar bilder och ställer frågor till oss.
Jag tar med mig tankar och reflektioner runt hur det kan vara för familjehemmen både när det gäller problem och positiva sidor. Det kan kräva mycket av Familjehemsföräldrar att möta både familjehemsbarnens problematik och samtidigt bemöta de biologiska barnens behov, man vet inte heller hur länge familjehemsbarnet är placerad i familjen. Ekonomin har också en viktig roll.”
Malin Aasgaard Sesay, socionomstudent, Lunds Universitet

“Du är passionerad av detta, det märks! Kul att höra exempel från verkliga livet, detta ger ett kontext för oss utan erfarenhet av familjehem.
Jag fick ett nytt synsätt på familjehem. Även hur mycket problem inom socialtjänsten som behövs arbetas med, men du tar också upp problematiken inom skolan också och det är bra för det handlar inte bara om en myndighet som behöver arbeta utan alla måste hjälpas åt!”
Ebba Ekblom Petersson, socionomstudent, Lunds Universitet

“Du är mycket engagerad och det syns. Du har mycket erfarenhet och det är intressant att du har så många exempel. Att det är både givande och utmanande
att vara familjehem. TACK!”
Lagv, socionomstudent, Lunds Universitet

“Jag tycker att föreläsningens koppling till socialtjänsten var väldigt givande. Jättebra föreläsning som berättar den “hårda sanningen.”
Att ett bra bemötande från socialtjänsten är gratis och betyder så otroligt mycket för familjehemmen. Det kan till och med vara avgörande för Familjehemmens vilja att fortsätta uppdragen.
Du gav ett annat perspektiv på familjehem, bra att höra och ta in.”
Frida Franzén, socionomstudent, Lunds Universitet

“Intressant att veta vad olika familjehem tycker och tänker och vad som det behövs mer hjälp med. Du tog upp många olika delar tex biologiska föräldrar, familjehemmets egna barn, ekonomiska faktorer, egna upplevelser. Många saker som är bra och som man kan ta med sig ut i arbetslivet och i privatlivet om man vill bli familjehem.
Jag kommer att ta med mig: Vad vi kan tänka på att följa upp med familjehemmen.
Hur socialtjänsten upplevs av olika familjehem. Vikten av ett bra bemötande från socialtjänsten. Kompetensutveckling och hur viktigt det är, bra för det väcker tankar kring olika utbildningar och kunskaper som är väsentliga.”
Emelie Nilsson, socionomstudent, Lunds Universitet

Eva-Lena Edholm, föreläsare

Hemsida: www.evalenaedholm.se 
Blogg: www.evalenaedholm.se/blogg
twitter: @evalenaedholm.se
facebook: www.facebook.com/EvaLenaEdholmForelasareHandledareOchKonsult?ref_type=bookmark

Eva-Lena Edholm

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar