Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete och hälsa

Snabb vård vid psykisk ohälsa kapar kostnader

Psykiska problem har blivit den vanligaste orsaken till längre sjukskrivning och innebär stora kostnader för samhället. Det gäller även för försäkringsbolagen som nu testar nya metoder för att komma åt problemet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar