Share This Post

Barn och ungdom / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Snabb hjälp avstyr psykisk sjukdom

Tidig hjälp lönar sig för att minska risken för psykisk sjukdom hos unga vuxna. Det visar erfarenheterna från Mottagningen för unga i Södertälje. Nu bildar den modell för liknande projekt på andra håll. Läs också om Socialstyrelsens nya nationella utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, med uppgift att dokumentera vilka kunskaper som finns på området och fungera som inspirationskälla för kommuner och landsting.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar