Share This Post

Våld i nära relationer

Smygande hot – en bok om stalkning

Stalkning är en situation där någon utsätts för medveten, illvillig och upprepad förföljelse. Det yttrar sig i trakasserier och hot – ibland även grovt våld. I sin bok beskriver koncensäkerhetschefen Agneta Syrén på ett lättbegripligt sätt vad stalkning är, hur det yttrar sig – och framför hur man bör agera om man drabbas.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar