Share This Post

Diagnoser / Föräldraskap / Innovationer, Kvalitet & utvärdering / SocialNätet-Arkiv

Smarta prylar för föräldrar med adhd

En gympapåse som själv påminner om att den glömts kvar i hallen. Det kan bli ett av resultaten i ett nytt forskningsprojekt. Hur kan smarta, uppkopplade prylar underlätta vardagen för föräldrar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som adhd eller asperger? Redan i dag finns många tekniska hjälpmedel, men i det aktuella forskningsprojektet vill man utnyttja modern teknik ännu mer.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar