Share This Post

Placerade barn

Småföretagare viktiga för socialt utsatta ungdomar

I boken Våga, Vilja, Vara, skriver journalisten och socionomen Margareta Creutzer hur företaget “Målet i Sverige” involverar hundratals småföretagare i sitt kvalificerade psykosociala arbete.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar