Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Små barn kan få lämna fingeravtryck

Flera av EU:s länder vill nu att barn från och med sex års ålder skall lämna fingeravtryck när de söker asyl.
I dag är åldersgränsen 14 år för att registreras i fingeravtrycksregistret Eurodac.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar