Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Slutbetänkande från självmordspreventionsutredningen

I dag överlämnar Självmordspreventionsutredning slutbetänkandet Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten – förslag till ny lag till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar