Share This Post

Socialpolitik / Socialt arbete

Sluta peta i välfärdschefernas arbete

Det har växt fram en förtroendeklyfta mellan chefer som arbetar i den offentliga välfärden och de politiker som styr den. De förtroendevaldas förkärlek för detaljstyrning har gått överstyr.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar