Share This Post

Ekonomi

Slopa maxtaxor och högkostnadsskydd

Den välfärd som ligger människorna närmast, som sjukvård, skola och äldreomsorg, måste prioriteras i förhållande till generella skattesänkningar och transfereringar skriver
Ilmar Reepalu och Lars Isaksson i DN.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar