Share This Post

Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv / Våld i nära relationer

Slag i luften. En utredning om myndigheter, våldsbrott och makt

Mäns våld mot kvinnor, och mäns ansvar för detta våld, har varit en hett debatterad fråga under hösten 2004. En kritisk utvärdering av myndigheternas hantering av denna fråga och riktlinjer för framtida krafttag mot mansvåldet presenteras nu av Utredningen om kvinnofridsuppdragen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar