Share This Post

Socialt arbete

Skyddet för placerade barn måste förstärkas

Att regeringen nekar barn som vanvårdats av samhället ersättning ger en signal om hur regeringen ser på de barn som är placerade idag, och de barn som kommer att placeras i samhällsvård. Regeringen skulle kunna visa sitt framtida samhällsansvar genom att anta Barnskyddsutredningen i sin helhet och inrätta ett nationellt Barnfridscentrum, skriver Göran Harnesk, Bris, och Anna Skånér, Samhällets styvbarn.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar