Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

SKTF förslår en ny lag för socialtjänsten

SKTF vill införa en ny lag, Lex Realia, som ska ge socialarbetare ett tydligare och kraftfullare stöd i sitt yrkesutövande. En sådan lag skulle innebära en skyldighet för socialarbetare att, oavsett lokal politisk majoritet och ekonomiska förutsättningar, uttrycka sin professionella bedömning kring varje ärende som det ska fattas beslut i.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar