Share This Post

Förebyggande arbete

Skriftserie om lokalt arbete mot alkohol och narkotika nummer 1-5

För att stödja det lokala alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet har Statens folkhälsoinstitut gett ut tio kortfattade metodskrifter. Var och en representerar en nödvändig pusselbit för att nå fram till ett heltäckande effektivt förebyggande arbete i exempelvis en kommun.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar