Share This Post

Diagnoser / Förskola och skola / Om olika tillstånd / SocialNätet-Arkiv

Skolverket: Särskilt stöd kräver ingen diagnos

Fel av rektorer att kräva formell diagnos: Skolor som kräver en medicinsk diagnos för att elever med stödbehov ska få hjälp gör fel. Det finns inget stöd för detta i skollagen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar