Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Skollag för kvalitet och likvärdighet – skollagskommitténs betänkande överlämnat

Idag har kommittén för översyn av skollagen överlämnat sitt betänkande. Man har särskilt velat sätta eleverna i fokus och föreslår tex möjlighet att överklaga ett betyg. Skillnaderna mellan kommunala och friskolor tas enligt förslaget bort och skolverket föreslås få större befogenheter med ökade sanktionsmöjligheter gentemot kommunerna.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar