Share This Post

Förskola och skola / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Skolkuratorer larmar om att det saknas personal

Sedan 2008 har 79 skolsköterskor och 123 skolkuratorer tillkommit och det är långt ifrån målet. Utbildningsminister Jan Björklunds ambition 2008 var tusen fler sköterskor och kuratorer i skolorna. Nu larmar skolkuratorerna att de inte hinner hjälpa sina elever, som de skulle vilja.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar