Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Skolkultur – en framgångsfaktor?

Svenska Kommunförbundets FoU-råd satsar drygt fem miljoner kronor under en treårsperiod på att bredda och fördjupa kunskaperna kring dagens skolkulturer.
Stödet har gått till sju forskningsprojekt, vars uppgift var att belysa vilken betydelse skolkulturer har för en skolas innovationsförmåga och allmänna effektivitet. Resultaten kommer att presenteras på ett seminarium.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar