Share This Post

Barn och ungdom - droger / Droger / Förskola och skola

Skolinspektionen skapar osäkerhet om drogtester

Drogtestning är vanligt förekommande i skolan och en viktig del det drogförebyggande arbetet. Skolinspektionen ska stödja skolorna i detta, men skapar genom sitt agerande istället osäkerhet. Konsekvensen blir att skolor i sin ambition att motverka elevers narkotikabruk ibland går för långt och gör fel, medan andra inte gör något alls av rädsla för att göra fel.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar